Debi ölçüm pompajları

Yüksek verim, uzun ömür, düşük işletme maliyeti !

Debi ölçüm pompajı çalışması ile kuyunuzun

statik– dinamik seviye ölçümleri, düşüm – yükselim ölçümleri ve debi ölçümleri

yapılarak kuyunuzun maksimum işletme debisi belirlenir.

Ölçümler doğrultusunda, gerekli su ihtiyacınızı karşılayacak en uygun pompa seçimi yapılır.